Velkommen til
Care Companies AS

Care Companies AS er et selskap som driver hovedkontortjenester.

Vi leverer tjenester til egne selskaper.

Care Companies AS har rik kunnskap og har utviklet selskaper gjennom flere år.

Våre selskaper

Hvitevareservice Bergen AS utfører reparasjoner på alle hvitevaremerker og har service på maskiner til sykehjem, barnehager, skoler og private. Vi selger vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner, bekkenspylere, instrument- vaskemaskiner, kjøleanlegg og kjølerom.

hvsb.no

Care Cobotics AS er importør av Ice Cobotics renholdsmaskiner og selger direkte til forhandlere i Norge.

icecobotics.com

Vestland Næringseiendom AS er en proff aktør innenfor utleie av næringseiendom til bedrifter. Eiendommene eies direkte gjennom selskapet eller i egne aksjeselskaper.
Vestland Boligutvikling AS leier ut leiligheter og hybler til privatpersoner, samt utvikler og selger private eiendommer.
Alle våre selskaper er bygget på disse verdiene

Competence

Å kombinere kunnskap og erfaring er en nøkkelfaktor for å lykkes. Riktig opplæring styrker kompetansen til våre medarbeidere.

Appreciation

Vi synes det er viktig å sette pris på og bry seg om både ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Dette bidrar til utvikling og bedre resultater.

Reliability

Gjennom punktlighet og ordholdenhet i alt vi gjør skapes det tillit mellom oss og våre samarbeidspartnere. Du skal kunne stole på oss.

Efficiency

Riktig planlegging, opplæring og oppfølging samt god kommunikasjon lar oss løse oppgaver korrekt fra første stund.

"I Care ser vi ikke på ansatte som bare ansatte, kunder som bare kunder og leverandører som bare leverandører.

Vi er samarbeidspartnere som utvikler hverandre gjennom å finne de beste løsninger for begge parter."

Kontakt oss

Kanalveien 51, 5068 Bergen
carecompanies@ccgroup.no
938 74 923 / 982 98 298
Mandag – Fredag: kl. 08.00-16.00

Søk om støtte

Vi setter av en del av overskuddet til gode formål innenfor barne- og ungomsarbeid.
Vi ønsker å være aktive bidragsytere til lokale idrettslag og foreninger som engasjerer barn og unge. Care Companies har derfor besluttet å sette av en del av selskapenes overskudd for tildeling til gode formål innenfor barne- og ungdomsarbeid. Hver organisasjon kan få tildelt inntil kr 5.000,-
Fyll ut skjema til høyre for å søke om støtte.